Lưu ý

Tính chất tham khảo

Tất cả nội dung trên trang web này được viết và soạn thảo bởi Liên. Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin và chia sẻ dưới góc nhìn của Liên về thực phẩm và dinh dưỡng và không nhằm cho việc thay thế tư vấn, chẩn đoán hay điều trị. Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến tình trạng bệnh, hãy đi tư vấn với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng bạn nhé!

Độ chính xác

Mặc dù Liên đã chú ý đến sự chính xác của những thông tin biên soạn và luôn cập nhất với thông tin mới nhất, Liên không thể đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nó. Thông tin được cung cấp trên trang web này không được dùng với mục đích tư vấn kinh doanh, dinh dưỡng hoặc chuyên môn khác và có thể thay đổi. 

Bảo mật thông tin

Địa chỉ email bạn đăng kí sẽ không sử dụng cho bất cứ mục đích gì ngoài giao tiếp cá nhân giữa bạn và Sen nhỏ Blog. Các địa chỉ email này sẽ không được bán hay phân phối lại cho bên thứ ba. Điều này quan trọng với Liên vì nó thể hiện sự riêng tư và tôn trọng của Liên đến với bạn.  

Sử dụng hình ảnh và nội dung 

Một số hình ảnh và nội dung bài viết trên blog đều là thời gian tâm huyết Liên dành cho đọc giả của mình. Bạn có thể mượn tài liệu, công thức nấu ăn và hình ảnh từ trang web này nhưng Liên cũng yêu cầu bạn cung cấp nguồn hình ảnh và nội dung bài việt và link liên kết đến trang web này nhé!  

Bảo mật thông tin

Địa chỉ email bạn đăng kí sẽ không sử dụng cho bất cứ mục đích gì ngoài giao tiếp cá nhân giữa bạn và Sen nhỏ Blog. Các địa chỉ email này sẽ không được bán hay phân phối lại cho bên thứ ba. Điều này quan trọng với Liên vì nó thể hiện sự riêng tư và tôn trọng của Liên đến với bạn.  

Sử dụng hình ảnh và nội dung 

Một số hình ảnh và nội dung bài viết trên blog đều là thời gian tâm huyết Liên dành cho đọc giả của mình. Bạn có thể mượn tài liệu, công thức nấu ăn và hình ảnh từ trang web này nhưng Liên cũng yêu cầu bạn cung cấp nguồn hình ảnh và nội dung bài việt và link liên kết đến trang web này nhé!