Câu hỏi quan trọng nhất bạn cần hỏi bản thân trong năm nay

983
Photo credit: Startup Stock Photos

Trong khai vấn có khái niệm câu hỏi trao quyền – powerful questions. Câu hỏi có sức mạnh của riêng nó – sức mạnh của sự sáng tạo và sự lắng nghe. Và bạn cũng có thể dùng powerful questions cho chính mình. Khi bạn dành thời gian để hỏi bản thân những câu hỏi, bạn sẽ không ngờ câu trả lời đã có sẵn từ bên trong. Vấn đề là bạn có lắng nghe câu trả lời đó không?

Câu hỏi đặt ra cho cuộc sống

Có nhiều câu hỏi quan trọng mà chúng ta hỏi về cuộc sống: Ai? Điều gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? Làm sao? Nhưng câu hỏi quan trọng nhất trong số đó lại là câu hỏi chúng ta ít hỏi bản thân nhất lại là: Tại sao?

Tại sao? Là câu hỏi khó nhất để trả lời. Câu hỏi khó không đồng nghĩa câu hỏi ấy không nên hỏi. Tại sao? Là câu hỏi mở ra nhiều điều bạn chưa khám phá và cơ hội quý giá để nhìn vào bên trong.

Khi quyết định nghỉ công việc marketing và bắt đầu vào dự án The Wellness Group và Blog Sen nhỏ, Liên hỏi mình rất nhiều câu hỏi: Mình nên bắt đầu ở đâu? Mình nên viết blog như thế nào? Khi nào thì bắt đầu quay video chia sẻ? Làm sao để quay video đây?

Rất nhiều câu hỏi trong đầu.

Sức mạnh của Tại sao?

Tuy nhiên, khi mình bắt tay vào làm mọi thứ thì những câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? lại được hỏi ít đi hơn. Liên không còn thắc mắc quá trình nữa mà bắt đầu hỏi mình những câu hỏi khó hơn: Tại sao lại chia sẻ bài viết này?

Câu hỏi Tại sao? giúp Liên tập trung hơn vào trọng tâm: giá trị chia sẻ. Nó giúp Liên nhìn lại suy nghĩ vô thức của bản thân nhưng không mang lại giá trị, làm mình căng thẳng và mất phương hướng. 

Câu hỏi Tại sao? giúp bạn đối mặt và nhìn thẳng vào những động lực và mục tiêu. Nó cần bạn đối diện với những lý do đằng sau mỗi hành động. Do đó, khi bạn muốn nhìn sâu hơn vào những việc mình làm, hãy hỏi Tại sao?

  • Điều gì bạn làm đầu tiên khi thức dậy? Tại sao?
  • Bạn có những thói quen không tốt nào trong cuộc sống? Tại sao?
  • Bạn lo lắng điều gì? Tại sao?

Và những câu hỏi sâu hơn nữa:

  • Bạn đang gặp khó khăn gì trong cuộc sống? Tại sao?
  • Bạn có yêu thích công việc của bạn không? Tại sao?
  • Bạn có đang sống trọn vẹn với cuộc sống không? Tại sao?
  • Và bạn có đang hạnh phúc không? Tại sao?
Lời kết

Cho mỗi câu hỏi Tại sao, bạn lắng nghe rõ hơn tiếng lòng và đi sâu hơn vào trong tim của chúng ta. Những câu hỏi Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? có thể cho bạn thông tin. Nhưng câu hỏi Tại sao? giúp bạn đi sâu vào cốt lõi của câu chuyện.

Và đó là câu chuyện nhìn lại và câu chuyện nhận thức bản thân bắt đầu được mở ra. Khi bạn nhìn lại, bạn mở lối cho phiên bản tốt nhất của bạn xuất hiện.

♥Sen nhỏ