Khai vấn cá nhân (coaching) là gì?

1572
Photo credit: rawpixel.com

Coaching (dịch là khai vấn) là gì? Tại sao có cố vấn, tư vấn và trị liệu rồi thì khai vấn giúp mình như thế nào? Hy vọng câu chuyện Tấm Cám dưới đây giúp bạn hiểu rõ hơn vai trò của từng chuyên gia nhé. Giả sử trong truyện Tấm Cám khi Tấm gặp phải ngồi lựa đậu để kịp đi dự hội. Tấm ấm ức bật khóc và Bụt thánh thiện hiện ra.

Nếu Tấm chọn tư vấn (consulting):

Bụt hỏi han và cho lời khuyên “chuyên môn kỹ thuật” lựa đậu nhanh và hiệu quả. Tấm tin tưởng Bụt vì Bụt là người hiểu vấn đề và đề xuất phương án lựa đậu tốt nhất. Bạn thấy đấy, Bụt đơn thuần dựa trên thông tin chuyên môn và giúp Tấm giải quyết việc lựa đậu. Người tư vấn có kiến thức trong lĩnh vực cụ thể và đưa ra giải pháp dựa trên kinh nghiệm của họ. Khác với tư vấn, trong khai vấn thuần túy (pure coaching) câu trả lời đến từ khách hàng vì khách hàng sẽ là người hiểu rõ mình nhất.

Nếu Tấm chọn tham vấn/ trị liệu (counseling/therapy):

Lúc này Bụt hỏi Tấm những vấn đề liên quan đến quá khứ làm Tấm bị tổn thương. Ví dụ như Dì ghẻ đối xử như thế nào hay bạn cá Bống bỗng dưng biến mất ra sao. Tại sao lại ngồi nói về quá khứ nhỉ? Bởi vì những chấn thương tâm lý chắn lối chúng ta khỏi những điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Trong khi đó khai vấn tập trung vào tình trạng hiện tại và đích đến tương lai của khách hàng. Khai vấn giúp họ tiến về phía trước, đặt ra các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp rõ ràng.

Nếu Tấm chọn cố vấn (mentoring):

Bụt nhớ mình từng ngồi lựa đậu như thế nào và hướng dẫn Tấm cách làm tốt nhất. Đó là kêu các bạn chim xuống giúp Tấm. Bụt đã từng trải và kinh nghiệm hẳn hoi. Bụt ở đây trí tuệ và đáng tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm của mình và dẫn dắt Tấm khi găp khó khăn và thử thách. Cố vấn khá phổ biến trong lĩnh vực kinh doanh. Những người cố vấn (mentor) là những doanh nhân đã thành công, chia sẻ lại hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn của họ và hướng dẫn người được cố vấn (mentee) vượt qua những thách thức gặp phải trong quá trình hoạt động.

Nếu Tấm chọn khai vấn (coaching):

Bụt ngồi lắng nghe câu chuyện của Tấm, trao đổi với tình trạng và cảm xúc hiện tại của nàng và đặt câu hỏi khơi gợi suy nghĩ. Vậy Tấm bây giờ cảm thấy như thế nào? Tấm mong muốn gì và Tấm muốn Bụt giúp Tấm như thế nào? Bụt đồng hành cùng Tấm qua giai đoạn khó khăn này và giúp Tấm phát triển hết “tiềm năng” lựa đậu của mình để mục tiêu cuối cùng là đi dự hội gặp Hoàng tử.

Khai vấn là người lái xe

Khai vấn cũng giống như việc anh Grab đưa bạn từ điểm A sang điểm B – nơi bạn muốn đến. Bạn nói với người khai vấn về đích đến mong muốn và họ sẽ đồng hành cùng bạn đến đó.

Không biết Tấm chọn làm hết những cách trên có kịp đi dự hội gặp Hoàng tử không hay chọn phép nhiệm màu của Bụt. Liên mong bạn đọc đến đây hiểu được sự khác biệt của mỗi phương thức hỗ trợ trên. Người khai vấn viên không tạo ra phép màu nhưng có bộ công cụ đặc biệt giúp ý tưởng biến thành hiện thực.

Rồi khi trở ngại tới, bạn sẽ tìm tới ai?

Mong yêu thương luôn bên bạn, 
♥ Sen nhỏ