Nhật kí cảm xúc thay đổi cuộc đời bạn

718
Source: Lum3n

Nếu bạn nghĩ nhật kí dành cho các nàng bánh bèo thì Liên mong bạn suy nghĩ lại sau bài viết này! Dù bạn muốn hay không cuộc sống luôn quay cuồng với công việc, con người, suy nghĩ và cảm xúc. Điều này làm Liên nhớ đến hình ảnh chú chuột hamster chạy trên bánh quay mỗi ngày. Chú chỉ biết chạy theo guồng quay nhưng không biết mục đích chạy là gì.

Đừng là chú chuột hamster đó!
“Let’s live with a purpose. Let’so things with a purpose.”

Vậy mục tiêu sống của bạn là gì? Câu hỏi này không phải dễ dàng trong tích tắc nhưng câu trả lời bắt đầu từ chuyện nhìn lại – reflection. Đối với Liên, nhật kí cảm xúc là mình nhìn lại với những sự kiện, cảm xúc và bài học trong cuộc sống. Đó là hành trình nhìn lại – rút bài học – áp dụng trong cuộc sống hơn một năm qua giúp Liên dần hiểu ra “life purpose” của mình. Viết nhật kí là một trải nghiệm rất riêng của mỗi người để nhìn lại chính mình mỗi ngày. Vậy chính xác viết nhật kí cảm xúc giúp bạn được gì? 

Là chiếc phi cơ phóng tầm mắt nhìn từ trên cao:

Khái niệm này được khai sáng bởi cô Cherie, người mệnh danh là Mother of Coaching. Khi bạn ngồi trên chiếc phi cơ, bạn phóng tầm mắt xa hơn và thấy rõ bức tranh dưới kia. Tương tự, viết nhật kí cảm xúc giúp bạn lùi một bước để nhìn mọi thứ theo một bức tranh tổng thể hơn. You see think as what it is. Vì bước lùi đó giúp bạn tiến ba bước xa hơn.  

Download cảm xúc

Viết nhật kí giúp bạn tái hiện lại sự kiện và cảm xúc tại thời điểm đó. Cảm xúc khi được tái hiện lại giúp bạn “download” xuống hết nhật kí và cho bạn nhiều không gian để nhìn lại mục tiêu của mình. Từ đó bạn sẽ có kế hoạch rõ ràng với những bước nhỏ cần làm trong hôm nay.

Nhìn sâu hơn vào niềm tin 

Khi đọc lại nhật kí bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rõ mô thức suy nghĩ của mình. Bạn thấy rõ sự lặp đi lặp lại trong suy nghĩ như việc “Mình không bao giờ đủ giỏi để làm việc gì đó” không? Đừng lo lắng! Vì ai cũng có những mô thức suy nghĩ như vậy – và được gọi niềm tin giới hạn. Những niềm tin giới hạn luôn sống mạnh mẽ dưới ngầm cảm xúc của bạn. Viết nhật kí giúp bạn nhận thấy rõ những suy nghĩ và niềm tin hạn chế của chính bản thân. Khi bạn nhận thức được niềm tin giới hạn, bạn đã thành công bước đầu trong việc chuyển đổi niềm tin này rồi đấy!

Đọc thêm:

  • 5 bước chuyển đổi niềm tin giới hạn.
  • Niềm tin giới hạn của bạn là gì?

Vậy viết nhật kí như thế nào để hiểu mình hơn đây? Bạn đọc tiếp phần 2 tại đây nhé!

In gratitude,
♥ Sen nhỏ