Empowerment coaching

Empowerment coaching

Coaching, dịch tiếng việt là khai vấn, là sự đồng hành giữa BẠN và người khai vấn (coach) để giúp bạn nhìn lại cuộc sống của mình. Giúp bạn đặt ra mục tiêu rõ ràng, hiểu hơn về nội lực bên trong và kế hoạch hành động để đạt đến mục tiêu đó.  

Empowerment coaching giúp bạn thay đổi nhận thức về chính bản thân mình. Một khi bạn nhìn mọi thứ ở góc nhìn cao hơn, bạn sẽ thấy rõ những lựa chọn và con đường mới đã có sẵn cho mình. Từ đó, bạn đạt được mục tiêu và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!

Empower coach cũng giúp bạn từ cảm xúc và nhận thức hiện tại đến mục tiêu bạn mong muốn bằng cách:

    • Giúp bạn chấp nhận bạn là ai và điều gì đang cản trở bạn.
    • Đồng hành cùng bạn để lên kế hoạch thay đổi và đạt mục tiêu.

 

Empowerment coaching dành cho ai?

  • Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc ra quyết định
  • Nếu bạn đang cần sự đồng hành trong sự nghiệp và thay đổi lối sống?
  • Nếu bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe của mình?

Coaching có dành cho bạn không?

Khai vấn bắt đầu từ chính bạn vì bạn là người hiểu rõ mình nhất. Coaching là việc tỉnh thức, nhìn lại cuộc sống hiện tại của chính mình, xem điều nào bạn đang làm tốt, điều nào bạn cần thay đổi. Những thay đổi nhỏ thôi cũng đủ để bạn giữ được động lực cho chính mình cho những thay đổi lớn hơn và đạt mục tiêu mình mong muốn.  

Quá trình coaching như thế nào?

  • Buổi 0: Có hiểu mới có thương. Điều đó cần trong tất cả mối quan hệ, bao gồm mối quan hệ trong coaching để bạn được sự hỗ trợ tốt nhất. Trong buổi đầu tiên này, Sen sẽ ngồi xuống cùng với bạn để bạn hiểu rõ hơn về mục tiêu mình đặt ra, lộ trình để thực hiện mục tiêu đó như thế nào và Liên sẽ hỗ trợ bạn như thế nào tốt nhất.
  • Buổi 1 – buổi n: Lộ trình đạt đến mục tiêu tùy vào mục tiêu bạn đặt ra. Mỗi người sẽ cần thời gian và sự hỗ trợ khác nhau. Quan trọng là bạn cam kết thực hiện mục tiêu đó như thế nào.

Mọi thứ bắt đầu từ Bạn.

Khi bạn có sự nhận thức về sự thay đổi thì đó là lúc bạn tìm thấy tia sáng ý nghĩa của cuộc sống này. Tia sáng chỉ rõ hơn khi bạn mạnh dạn đi tiếp và cam kết cho sự thay đổi tích cực đó.

Sự kì diệu chỉ bắt đầu khi bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Book ngay 1 buổi coaching free với Liên